facebook
twitter
YouTube
BIP
epuap

Basen kryty


ul. Sienkiewicza 13

58-200 Dzierżoniów

.

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie + 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli)

.

Osoby indywidualne:

lp. bilety indywidualne cena brutto
1 normalny : powyżej 18 roku życia 8 zł

(5:45,6:30

cena promocyjna

5 zł

w dni robocze)

2

ulgowy:

  • dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia
  • emeryci i renciści
  • dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym
6,50 zł

(5:45, 6:30

cena promocyjna

5 zł

w dni robocze)

3 ulgowy N: dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się do 25 roku życia 5 zł
4 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny” 3 zł
5 Dla posiadacza „Karty dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów 4 zł
6 Dla posiadacza „Karty dużej Rodziny” Gminy Pieszyce 4 zł
7 Dzieci do lat 3 (pod opieką) 0 zł
8 Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym 0 zł
9 HAPPY HOUR (2 godziny wyznaczane przez OSiR na dany tydzień w promocyjnej cenie) 5 zł
karnet 10 wejść ważny 2 miesiące
8 karnet normalny 70 zł
9 karnet ulgowy 55 zł
karnet 5 wejść ważny 1 miesiąc
10 karnet normalny 37 zł
11 karnet ulgowy 30 zł
AEROBIK/ GIMNASTYKA/ FITNESS
12 Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście 15 zł
13 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 10 wejść (do godz. 15.00) – ważny 2 miesiące 75 zł
14 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 10 wejść (po godz. 15.00) – ważny 2 miesiące 115 zł
15 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 lub 10 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” 32,50 zł

65 zł

Bon podarunkowy

lp. Nazwa cena brutto
1 Bon podarunkowy 60 zł

Bon uprawnia do skorzystania z zajęć ruchowych na basenie (aerobik, gimnastyka, fitness) w ilości 5 wejść, lub zabiegów balneologicznych (hydromasaż z perełką i ozonem lub masaż wirowy kręgosłupa) w ilośco 5 wejść. Termin realizacji bonów ustala się do końca 31 marca 2017.

Grupy zorganizowane:

lp. nazwa jednostki cena netto Vat cena brutto
1 Przedszkola niepubliczne 115,75 zł 8% 125 zł
2 Szkoły inne niepubliczne 190 zł 8% 205,20 zł
3 kluby sportowe miejskie:

  • do 10 godzin tygodniowo
  • powyżej 10 godzin tygodniowo
 

180 zł

157,41 zł

 

8%

8%

 

194,40 zł

170 zł

4 zakłady pracy i inne 231,48 zł 8% 250 zł

W związku z centralizacją VAT – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne podlegające wspólnym rozliczeniom VAT będą rozliczane notami księgowymi bez podatku VAT

lp. nazwa jednostki cena
1 Przedszkola publiczne z Dzierżoniowa 115 zł
2 Szkoły podstawowe i gimnazjalne podlegające gminie miejskiej Dzierżoniów 174 zł
3 inne szkoły publiczne podlegające gminie miejskiej Dzierżoniów 190 zł

Sprzedaż wiązana:

lp. nazwa grupy cena netto vat cena brutto
1 grupy sportowe, kolonie itp. 150 zł 8% 162 zł

Grupy zorganizowane – karnety:

lp. nazwa grupy cena netto vat cena brutto
1 Karnet miesięczny

kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów

10 zł 8% 10,80 zł
  Karnet miesięczny

kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu

10 zł 8% 10,80 zł

 Powrót do strony głównej
2015 © OSiR Dzierżoniów. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Create by jrs.net.pl