facebook
twitter
YouTube
BIP
epuap
Kamera

Basen kryty


ul. Sienkiewicza 13

58-200 Dzierżoniów

.

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie + 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli)

.

Osoby indywidualne:

lp. bilety indywidualne cena brutto
1 normalny : powyżej 18 roku życia 8,50 zł

 

(5:45,6:30

cena promocyjna

5,50 zł

w dni robocze)

2

ulgowy:

  • dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia
  • emeryci i renciści
  • dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym
7,00 zł

 

(5:45, 6:30

cena promocyjna

5,50 zł

w dni robocze)

3 ulgowy N: dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się do 25 roku życia 5,50 zł
4 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny” 4 zł
5 Dla posiadacza „Karty dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów 4,50 zł
6 Dla posiadacza „Karty dużej Rodziny” Gminy Pieszyce 4,50 zł
7 Dzieci do lat 3 (pod opieką) 0 zł
8 Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym 0 zł
9 HAPPY HOUR (2 godziny wyznaczane przez OSiR na dany tydzień w promocyjnej cenie) 5,50 zł
karnet 10 wejść ważny 2 miesiące
8 karnet normalny 75 zł
9 karnet ulgowy 60 zł
karnet 5 wejść ważny 1 miesiąc
10 karnet normalny 39 zł
11 karnet ulgowy 32 zł
AEROBIK/ GIMNASTYKA/ FITNESS
12 Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście 15 zł
13 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny 60 zł
14 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy 45 zł
15 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” 40 zł

Grupy zorganizowane:

lp. nazwa jednostki   Vat cena brutto
1 Przedszkola niepubliczne   8% 135 zł
2 Szkoły inne niepubliczne   8% 221,40 zł
3 kluby sportowe miejskie:

 

 

  • do 10 godzin tygodniowo
  • powyżej 10 godzin tygodniowo
 

 

 

 

 

 

8%

8%

 

 

 

210,60 zł

183,60 zł

4 zakłady pracy i inne   8% 259,20 zł

W związku z centralizacją VAT – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne podlegające wspólnym rozliczeniom VAT będą rozliczane notami księgowymi bez podatku VAT

lp. nazwa jednostki cena
1 Przedszkola publiczne z Dzierżoniowa 125 zł
2 Szkoły podstawowe i gimnazjalne podlegające gminie miejskiej Dzierżoniów 185 zł
3 inne szkoły publiczne podlegające gminie miejskiej Dzierżoniów 205 zł

Sprzedaż wiązana:

lp. nazwa grupy   vat cena brutto
1 grupy sportowe, kolonie itp.   8% 170 zł

Grupy zorganizowane – karnety:

lp. nazwa grupy   vat cena brutto
1 Karnet miesięczny

 

 

kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów

  8% 21,60 zł
  Karnet miesięczny

 

 

kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu

  8% 21,60 zł

Sauna na basenie krytym.



Powrót do strony głównej
2015 © OSiR Dzierżoniów. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Create by jrs.net.pl