Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

PRZETARG – BUFET BASEN ODKRYTY

Archiwa

OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI w  DZIERŻONIOWIE

 

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na :

  • wydzierżawienie pomieszczenia o pow.11,5 m2 z przeznaczeniem na bufet w okresie funkcjonowania basenów kąpielowych w  Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 .

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa lokalu na terenie basenu odkrytego” w terminie do dnia 14 czerwca  2016r. do godz.10:00  w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów , ul. Strumykowa 1

Oferta powinna zawierać :

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o

wpisie do   ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed  upływem terminu składania ofert

  1. Proponowana wysokość – brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień

otwarcia basenu nie mniej niż 200 zł.

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przyjęciu ich do

wiadomości bez zastrzeżeń.

Wyliczenie opłat za dostarczone przez Ośrodek media nastąpi oddzielnie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca  2016r. o godz.10:15  w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w  Dzierżoniowie.

Dodatkowych informacji udziela Pan Mieczysław Lebiedziejewski,

tel. 698 617 365

Ośrodek zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dzierżoniów ,  31 .05. 2016r.

D y r e k t o r

           

Robert Gulka

 

Skip to content