Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

24.09 – BIEG Z PRZESZKODAMI „KRATA”

Archiwa

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Zarząd Terenowy w Dzierżoniowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zapraszają na pierwszą edycję biegu z przeszkodami „KRATA”, który odbędzie się 24 września 2017 roku w Dzierżoniowie.

 

Promowanie sportowego trybu życia, pokazanie naszego miasta z innej strony oraz dobra zabawa to wszystko towarzyszy nam przy pracy nad lekkim, miejskim biegiem z przeszkodami „KRATA”. Każda inicjatywa posiada swoją ideę, tak jest również i w tym przypadku. W nawiązaniu do miejskich legend postanowiliśmy przypomnieć jedną z nich, a właściwie napisać ją na nowo i nadać jej nowe znaczenie. Nasz wybór padł na KATA. Nasz bohater w czerwonym kapturze i z toporem w ręku jest postacią pozytywną, motywującą do zmiany, zachęcającą do podjęcia wysiłku w kierunku osiągania zamierzonych celów. Kat umożliwia każdemu podjęcie walki o siebie samego, jednocześnie przestrzegając go przed „kratą”. Ucieczka od KATA ma wymiar symboliczny. Pokazuje, że każdy ma szanse uciec od złych decyzji oraz czynów i biec w dobrą stronę. Droga ta często jest wyboista i pełna przeszkód, tak jak trasa naszego biegu. Warto jednak podjąć wysiłek, aby przy pomocy wizji goniącego KATA zmienić swoje życie na lepsze. Dlatego też  zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym takim biegu w Dzierżoniowie, sprawdzenia siebie i zdobycia pierwszego z serii medalu nawiązującego swym wzorem do naszego miasta, jego zabytków i trasy biegu.

 

Start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 7 km, która przebiegać będzie przez drogi polne, asfaltowe, bruk, parki miejskie oraz rzeki. Na trasie umieszczone zostaną przeszkody. Szczegółowy przebieg trasy można znaleźć pod adresem: http://www.biegkrata.pl/images/galeria/index.html

 

Do udziału zapraszamy osoby, które mają ukończone 18 lat. Za zgodą opiekuna mogą uczestniczyć również osoby w wieku 16-17 lat. Organizatorzy przewidzieli także specjalny bieg dla dzieci na dystansie 400 metrów po bieżni lekkoatletycznej. Zapisy na bieg dla dzieci odbywać się będą w Biurze Zawodów. Razem z dziećmi w biegu mogą uczestniczyć rodzice.

 

Link do zapisów: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3226

 

Bieg posiada limit uczestników i wynosi on 300 osób.

 

Wpisowe – 40 zł

 

W dniu biegu Biuro Zawodów otwarte będzie od godz. 9.00 i znajdować się będzie na bieżni lekkoatletycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Start pierwszej grupy zaplanowano na godz. 11.00.

 

Każdy uczestnik Biegu ma zapewniony pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek, natomiast po skończonej rywalizacji weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 

Regulamin biegu oraz inne szczegółowe informacje na stronie: http://www.biegkrata.pl/

 

 

 

Skip to content