facebook
twitter
YouTube
BIP
epuap
Kamera

  •   

Basen kryty


Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed i po kąpieli).

OSOBY INDYWIDUALNE

Lp. Bilety jednorazowe Cena brutto
1 Normalny 9,00 zł
Normalny- w dni robocze w godz. 5.45 i 6.30 6,00 zł
2 Ulgowy  7,50 zł
Ulgowy – w dni robocze w godz. 5.45 i 6.30 6,00 zł
3 Ulgowy N – przysługuje niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia 6,00 zł
4 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny” 5,00 zł
5 Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów 5,00 zł
6 Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce 5,00 zł
7 Dzieci do lat 3 (pod opieką) 0,00 zł
8 Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym 0,00 zł
Karnety na 10 wejść WAŻNE 2 m-ce
1 Karnet normalny 10 – wejściowy 80,00 zł
2 Karnet ulgowy 10 – wejściowy 65,00 zł
Karnety na 5 wejść WAŻNE 1 m-c
1 Karnet normalny 5 – wejściowy 43,00 zł
2 Karnet ulgowy 5 – wejściowy 35,00 zł
Aerobik, Gimnastyka, Fitness
1 Wejście jednorazowe 16,00 zł
2 Karnet normalny 5 wejść 65,00 zł
3 Karnet ulgowy 5 wejść 55,00 zł
4 Karnet wejściowy 5 wejść do godz.15 dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” 45,00 zł

Do wejść ulgowych uprawnieni są (po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi)

– dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia;

– emeryci i renciści;

– dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym

GRUPY ZORGANIZOWANE

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp. Jednostka Cena brutto  
1 Przedszkola niepubliczne i publiczne z Dzierżoniowa 130,00 zł  
2 Szkoły inne , kluby sportowe miejskie 210,00 zł  
3 Zakłady pracy i inne 263,00 zł  
4 Szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów 185,00 zł  

SPRZEDAŻ WIĄZANA

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp. Nazwa grupy Cena brutto
1 Grupy sportowe, kolonie itp. 180,00 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Lp. Nazwa jednostki Cena brutto
1 Karnet miesięczny: – kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują
w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
30,00 zł
2 Karnet miesięczny: – kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu
30,00 zł


Powrót do strony głównej
2015 © OSiR Dzierżoniów. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Create by jrs.net.pl