BIP.gov.pl

Wykonanie nowej powłoki malarskiej duzej niecki basenu odkrytego w Dzierżoniowie

Nie podlega Ustawie
koniec: 06.03.2020, 14:00, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty)

 

 

KONKURS OFERT

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania inwestycyjnego : Wykonanie nowej powłoki malarskiej dużej niecki basenu i naprawa okładziny z płytek ceramicznych małej niecki basenu odkrytego w Dzierżoniowie ul.Strumykowa 1.

 

Oferta powinna zawierać :

  1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie załączonego przedmiaru robót

( Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji terenowej obiektu)

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Marcin Barszcz pod numerem telefonu  663 625 122

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul.Strumykowa 1 pok.1

i winna być oznakowana:

Wykonanie nowej powłoki malarskiej dużej niecki basenu i naprawa okładziny z płytek ceramicznych małej niecki basenu odkrytego w Dzierżoniowie ul.Strumykowa 1

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 

Termin składania ofert upływa   z dniem 6.03.2020r. do godz.1400

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

 

Kryteria oceny ofert :

  • Cena 80%
  • Gwarancja 20%

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2020r. o godz. 900

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.


formularz 

obmiar

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marcin Barszcz
Publikacja dnia: 24.02.2020, 11:37

Dokument oglądany razy: 1219
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie