BIP.gov.pl

Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo - socjalnym (nr 1)

Ten dokument został usunięty dnia: 03.04.2020, 14:43, z powodu:
data
Nie podlega Ustawie
koniec: 03.04.2020, 14:43, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty)

OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI

 

w  DZIERŻONIOWE

 

   ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na :

 

  • Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo - socjalnym  w Dzierżoniowie  ul. Strumykowa 1

     na okres 3 lat.

 

 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa kortów tenisowych” w terminie do dnia 14 kwietnia 2020r. do godz.900 w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów , ul. Strumykowa 1

 

Oferta powinna zawierać :

 

1.Informacje o oferencie; imię i nazwisko, adres  oraz  wyciąg z  

   rejestru działalności gospodarczej.

2.Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego podaną netto + podatek VAT ,  

   nie mniej niż 1200 zł netto w okresie użytkowania kortów tj. 1 maja –

   31października oraz czynsz za pozostałe miesiące.

3.Oferent winien przedstawić  swoją wizje wykorzystania kortów oraz działania 

   które  podejmie w celu podniesienia walorów użytkowych kortów (prace 

    modernizacyjne dotyczące kortu głównego)

4.Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przyjęciu ich do 

    wiadomości bez zastrzeżeń.

 

Ponadto dzierżawca zobowiązany  będzie do poniesienia kosztów za:  

 - za zużytą wodę i energię elektryczną na kortach tenisowych według odczytów

   licznika

 - za  zużycie energii elektrycznej oraz wody w kawiarence i zapleczu 

    szatniowym zapłaci ryczałt w wysokości :

    - energia elektryczna        - 150 kWh

    - woda                               - 6 m3

  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020r. o godz.10 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w  Dzierżoniowie.

 

Dodatkowych informacji udziela pan Robert Gulka   tel. 602 748 264

 

 

 

 

Dzierżoniów , 31 marca 2020r.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 03.04.2020, 14:43

Dokument oglądany razy: 568
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie