BIP.gov.pl

Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo - socjalnym (nr 1)

Nie podlega Ustawie
koniec: 03.04.2020, 14:47, rozstrzygnięcie: nie podano (nierozstrzygnięty), kontakt: Robert Gulka

~~OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI

w  DZIERŻONIOWE

   ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na :

- Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo - socjalnym  w Dzierżoniowie  ul. Strumykowa 1
     na okres 3 lat.

 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa kortów tenisowych” w terminie do dnia 14 kwietnia 2020r. do godz.900 w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów , ul. Strumykowa 1

Oferta powinna zawierać :

1.Informacje o oferencie; imię i nazwisko, adres  oraz  wyciąg z  
   rejestru działalności gospodarczej.
2.Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego podaną netto + podatek VAT ,  
   nie mniej niż 1200 zł netto w okresie użytkowania kortów tj. 1 maja –
   31października oraz czynsz za pozostałe miesiące.
3.Oferent winien przedstawić  swoją wizje wykorzystania kortów oraz działania 
   które  podejmie w celu podniesienia walorów użytkowych kortów (prace 
    modernizacyjne dotyczące kortu głównego)
4.Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przyjęciu ich do 
    wiadomości bez zastrzeżeń.

Ponadto dzierżawca zobowiązany  będzie do poniesienia kosztów za:  
 - za zużytą wodę i energię elektryczną na kortach tenisowych według odczytów
   licznika
 - za  zużycie energii elektrycznej oraz wody w kawiarence i zapleczu 
    szatniowym zapłaci ryczałt w wysokości :
    - energia elektryczna        - 150 kWh
    - woda                               - 6 m3
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020r. o godz.10 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w  Dzierżoniowie.

Dodatkowych informacji udziela pan Robert Gulka   tel. 602 748 264

 


Dzierżoniów , 31 marca 2020r.

                          

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 03.04.2020, 14:45

Dokument oglądany razy: 1034
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie