BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 21.04.2019, zmieniona z powodu:
uaktualnienie

Witamy na stronie...

O?rodek Sportu i Rekreacji zosta? powo?any do ?ycia w 1975r. i jest zak?adem bud?etowym Urz?du Miasta w Dzier?oniowie.
G?ówny zespó? obiektów O?rodka znajduje si? przy ul. Strumykowej 1
i zajmuje obszar 11 ha . O?rodek jest stale rozbudowywany .

Przy ul. Strumykowej 1 znajduj? si? ni?ej wymienione obiekty :
hala sportowa o wym. 48x24m dobrze przystosowana do wszystkich gier 
zespo?owych
si?ownia profesjonalnie wyposa?ona, sauna i pomieszczenia do odnowy
hotel tworz?cy ca?o?? z hal?, z pokojami dwuosobowymi wyposa?onymi w ?azienk?,
wc, RTV-sat, telefon. Na miejscu ca?odzienne wy?ywienie , kawiarenka, sala konferencyjna.
zespó? 4 kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z o?wietleniem
baseny otwarte z dwiema nieckami o wym.50x21m i 35x21m wraz ze zje?d?alni? o
d?ugo?ci 40m i pla?? trawiast?
boisko z now? nawierzchni? trawiast? do pi?ki no?nej z bie?ni? lekkoatletyczn? tartanow?,
W obiekcie przy ul. Sienkiewicza 13 dysponujemy:
basenem krytym 25 x12m
zak?adem rehabilitacji i odnowy biologicznej z zabiegami:
- k?piele solankowe, pere?kowe,
- ok?ady parafinowe i borowinowe,
- krioterapia i laseroterapia, 
- magnetoterapia,
- masa?e suche i podwodne i wirowe,
- pr?dy diadynamiczne, interferencyjne, ultrad?wi?ki, jontoforeza

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 685
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie