BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 07.05.2019, zmieniona z powodu:
aktualizacja

Witamy na stronie...

O?rodek Sportu i Rekreacji zosta? powo?any do ?ycia w 1975r. i jest jednostka bud?etow? Urz?du Miasta w Dzier?oniowie.
G?ówny zespó? obiektów O?rodka znajduje si? przy ul. Strumykowej 1
i zajmuje obszar 11 ha . O?rodek jest stale rozbudowywany .

„Misj? O?rodka jest zaspokajanie potrzeb Klienta indywidualnego i zbiorowego w obszarze kultury fizycznej poprzez kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?. Chcemy by? dumni z przynale?no?ci do zespo?u, który tworzy najwy?sz? jako?? us?ug sportowo – rekreacyjnych.”

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Wierzbicka
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Anna Wierzbicka
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1289
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie