Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIGO

Archiwa

Informujemy o postępie prac naszego Stadionu przy ul. Wrocławskiej.

Roboty budowlane są prowadzone bez względu na warunki atmosferyczne.

Wykonany zakres prac:

1. Zdjęto z płyty boiska warstwę darniny.

2. Obecnie trwa zdejmowanie humusu z płyty boiska

3. Wykonano instalację wodną w płycie boiska pod system zraszania boiska.

4. Wykonano instalację elektryczną w płycie boiska dla systemu zraszania boiska.

5. Trwają prace związane z wylewaniem ostatniej stopy fundamentowej pod wieże oświetleniowe.

O przedmiotowych pracach systematycznie informujemy Inspektorów Nadzoru, którzy odbierają swoje prace. Do używanych betonów dodawana jest chemia zimowa uszlachetniająca beton.

Skip to content