Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Cennik

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed i po kąpieli).

OSOBY INDYWIDUALNE

Lp.

Bilety jednorazowe

Cena brutto

1

Normalny

11,00 zł

Normalny- w dni robocze w godz. od 6:00 do 7:15

8,00 zł

2

Ulgowy

9,00 zł

Ulgowy – w dni robocze w godz. od 6:00 do 7:15

8,00 zł

3

Ulgowy N – przysługuje niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia

8,00 zł

4

Bilet rodzinny ( nie mniej niż 1 dorosły + 1 dziecko i nie więcej niż 2 dorosłych + 2 dzieci )

8,00 zł (dla każdej osoby)

5

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny”

7,00 zł

6

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów

7,00 zł

7

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce

7,00 zł

8

Dzieci do lat 3 (pod opieką)

0,00 zł

9

Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym

0,00 zł

10

Promocyjny do godz. 15.00 w czasie ferii zimowych

5,00 zł

11

Bilet instruktorski dla instruktora nauki pływania (cena za godzinę basenową tj. 45 min.)

12,00 zł

Karnety na 10 wejść WAŻNE 2 m-ce

1

Karnet normalny 10 – wejściowy

100,00 zł

2

Karnet ulgowy 10 – wejściowy

80,00 zł

Karnet imienny

1

Karnet  imienny  ważny na 30 dni od dnia zakupu (1 wejście dziennie bez ograniczeń czasowych)

150,00 zł

Karnety na 5 wejść WAŻNE 1 m-c

1

Karnet normalny 5 – wejściowy

52,00 zł

2

Karnet ulgowy 5 – wejściowy

42,00 zł

Aerobik, Gimnastyka, Fitness

1

Wejście jednorazowe

20,00 zł

2

Karnet normalny 5 wejść

90,00 zł

3

Karnet ulgowy 5 wejść

80,00 zł

4

Karnet wejściowy 5 wejść do godz.15 dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”

70,00 zł

Do wejść ulgowych uprawnieni są (po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi)

– dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia;

– emeryci i renciści;

– dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym

GRUPY ZORGANIZOWANE

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp.JednostkaCena brutto 
1Przedszkola niepubliczne i publiczne z Dzierżoniowa155,00 zł 
2Szkoły inne , kluby sportowe miejskie250,00 zł 
3Zakłady pracy i inne315,00 zł 
4Szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów220,00 zł 

SPRZEDAŻ WIĄZANA

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp.Nazwa grupyCena brutto
1Grupy sportowe, kolonie itp.200,00 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Lp.Nazwa jednostkiCena brutto
1Karnet miesięczny: – kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują
w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
50,00 zł
2Karnet miesięczny: – kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu
50,00 zł

Aerobik/Gimnastyka/Fitness – basen kryty przy ul. Sienkiewicza

1Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście20 zł
2Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny90 zł
3Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy80 zł
4Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”70 zł

Siłownia plenerowa

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi: 

 jednostki cena brutto

wynajem boiska

głównego

bez szatni

trening320 zł
mecz540 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)220 zł

wynajem boiska

treningowego

bez szatni

trening260 zł
mecz400 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)220 zł

wynajem boiska

bocznego

bez szatni

trening140 zł
mecz250 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)220 zł
wynajem 1 szatni z natryskami100 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi z oświetleniem wynosi:
Przedszkola i szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
Kluby sportowe i stowarzyszenia  kultury fizycznej  działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu. Trening należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefon, e-mail, osobiście)200 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi:
Lp. Jednostki Cena brutto
1 Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym 50,00 zł
2 Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów 50,00 zł
3 Opłata za brak odwołania treningu, meczu – min. 1 dzień przed terminem (telefon, e-mail, osobiście) 200,00 zł
Cena za 1 h wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi wraz z szatnią kontenerową, dla podmiotów zewnętrznych wynosi:
Lp.   Cena brutto boisko małe (68×28) Cena brutto boisko duże (90×70)
1 Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:00 oraz 22:00 – 24:00 80,00 zł 200,00 zł
2 Poniedziałek – Piątek 15:00 – 22:00 00 120,00 zł 300,00 zł
3 Sobota – Niedziela 150,00 zł 400,00 zł
4 Szatnia z natryskami 100,00 zł
5 Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym) 250,00 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi:

Usługacena brutto
 Wynajem bez szatni225 zł
 Wynajem jednej szatni z natryskami100 zł
 Sprzedaż wiązana  (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)220 zł
 Wynajem hali na cele widowiskowo – estradowe330 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.165 zł
 Wynajem hali na cele wystawienniczo – targowe480 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.280 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu hali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami:
Przedszkola publiczne i szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu.
Trening/mecz należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefonicznie, e-mailem, osobiście)
200 zł
Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne, przebywające na obozie sportowym) z trening lub mecz220 zł

zaplecze noclegowo-żywieniowe

 pokój osoby  cena brutto ze śniadaniem 
apartament dwupokojowy2270 zł
1220 zł
apartament jednopokojowy2230 zł
1180 zł
pokój standardowy3255 zł
2210 zł
1145 zł
 sala konferencyjna1 godz.100 zł (vat 23%)

1. W uzasadnionych przypadkach, przy sprzedaży wiązanej lub długości pobytu gości indywidualnych, w cenach usług noclegowych oferowanych przez Ośrodek mogą być zastosowane następujące  zniżki.

a. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 2 dni do 10%
b. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 5 dni do 15%
c. dla grup zorganizowanych – 50% (wysokość obniżki uzależniona jest od długości pobytu, ilości uczestników, sezonowości pobytu)

2. Wysokość zniżki o których mowa w pkt.1 określa każdorazowo wyłącznie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie uzasadniając pisemnie zastosowane zniżki wymienione w pkt 1c.

Komfortowe zakwaterowanie oraz bogate zaplecze sportowe sprawiają, że jesteśmy doskonałym wyborem wśród noclegów w Dzierżoniowie na obozy sportowe.

Osoby indywidualne (cena za pierwszą godzinę)

(przed przyjściem wskazany jest telefon na recepcje czy sauna nie jest zajęta przez grupę sportową lub na wyłączność)

 jednostki cena brutto
 wstęp jednorazowy dla 2 osób80 zł
 wstęp jednorazowy dla 3 osób100 zł
 wstęp jednorazowy dla 4 osób120 zł
 wstęp jednorazowy od osoby jeżeli jest 5-10 osób26 zł
 przedłużenie pobytu w saunie o 15 minut od osoby7 zł

Stowarzyszenia i kluby z Dzierżoniowa (ryczałt do 2 godzin)

 jednostki cena brutto
wyłącznie zespołowo
 kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 300 zł

Sprzedaż wiązana za 1 godzinę

 jednostki cena brutto
wyłącznie zespołowo
kluby sportowe będące na obozie sportowym270 zł

Inne wynajmy grupowe

 jednostki  cena brutto
wyłącznie zespołowo
kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i inne320 zł

Sauna na basenie krytym

 rodzaj biletu cena brutto
Normalny jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

35 zł

ulgowy jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

-dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia

-emeryci i renciści

-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

30 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynajmu siłowni wynosi: 

Osoby Indywidualne:

 jednostki cena brutto
wstęp jednorazowy16 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”11 zł
Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Pieszyce”11 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny”11 zł
Wstęp jednorazowy 1 godzinny dla grup sportowych będących na obozach sportowych175 zł
 karnet: 3 godziny – ważny 1 tydzień40 zł
 karnet: 4 godziny – ważny 1 tydzień48 zł
 karnet: 10 godziny – ważny 30 dni95 zł
 karnet miesięczny imienny bez ograniczeń150 zł
 karnet miesięczny imienny bez ograniczeń dla młodzieży uczącej się100 zł

grupy zorganizowane

Cena za karnet miesięczny na siłownię
szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł

Osoby indywidualne:

lp. rodzaj biletu cena brutto
1 normalny – powyżej 18 lat 10 zł
2

ulgowy:

– dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia

– emeryci i renciści

8 zł
3 dzieci do 6 lat 0 zł
5 karnet normalny: 10 wejść 80 zł
6 karnet ulgowy: 10 wejść 60 zł
7 bilet po godzinie 17 5 zł
8 Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” miasta Dzierżoniów 6 zł
9 Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym (po okazaniu legitymacji) 0 zł

Grupy zorganizowane:

lp. rodzaj biletu cena brutto
1 kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki powyżej 10 osób (młodzież do 18 roku życia) – cena od osoby 5 zł / osoba
 wyszczególnienie cena brutto
Osoba indywidualna – wstęp jednorazowy8 zł
 każde rozpoczęte 30 minut – od osoby4 zł

Cena za 1 godzinę zegarową (60 minut)

 

Wynajęcie grilla:
– Cena za cały dzień (tj. powyżej 5 godz.) – 12,00 zł od osoby brutto, jednak nie mniej niż 480,00 zł brutto.
– Cena wynajmu (do 6 godz. ) 360,00 zł.

 

Aerobik/Gimnastyka/Fitness – basen kryty przy ul. Sienkiewicza

 

1Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście20 zł
2Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny90 zł
3Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy80 zł
4Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”70 zł

 

Basen kryty
ul. Sienkiewicza 135
8-200 Dzierżoniów

ceny na usługi lecznicze (1 osoba)

 

 lp. nazwa zabiegu cena brutto
1 kąpiel solankowa (20 min)35,00 zł
2 masaż wirowy kręgosłupa i kkd (20 min)25,00 zł
3 masaż wirowy rąk i stóp (20 min)20,00 zł
4 krioterapia (zgodnie z metodyką zabiegu)20,00 zł
5 hydromasaż (20 min)22,00 zł
6 hydromasaż z perełką i ozon (20 min)25,00 zł
7 hydromasaż z aromaterapią (20 min)25,00 zł

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” przy jednorazowym zakupie 9 zabiegów – dziesiąty zabieg GRATIS

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynosi:

Lp.

 

Cena brutto

1

Opłata za korzystanie z sali do celów sportowych

90,00 zł

2

Opłata za korzystanie z sali do innych celów

110,00 zł

3

Dyspozycyjność sali przed i po imprezie j.w.

55,00 zł

 

Cena za karnet miesięczny wynajmu sali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami wynosi:

Lp.

Jednostki

Cena brutto

1

Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska  Dzierżoniów jest organem prowadzącym

50,00 zł

2

Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów

50,00 zł

3

Opłata za brak odwołania treningu, meczu

200,00 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynosi:
Lp.   Cena brutto
1 Opłata za korzystanie z sali do celów sportowych 80,00 zł
2 Opłata za korzystanie z sali do innych celów 100,00 zł
3 Dyspozycyjność sali przed i po imprezie j.w. 50,00 zł
4 Odpłatność dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zajęcia lekcyjne do godz. 15:30* 50,00 zł

 * Cena dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy założeniu obłożenia nie mniejszego niż 20 godzin w tygodniu.

Cena za karnet miesięczny wynajmu sali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami wynosi:
Lp. Jednostki Cena brutto
1 Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska  Dzierżoniów jest organem prowadzącym 50,00 zł
2 Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów 50,00 zł
3 Opłata za brak odwołania treningu, meczu 200,00 zł
Cena wynosi:
Lp.   Cena brutto
1 Wynajem stadionu ze sprzedażą biletów na mecz piłki nożnej bez oświetlenia dla Klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów 400,00 zł
2 Opłata za 1 godzinę oświetlenia Stadionu dla Klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów 120,00 zł