Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Cennik

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed i po kąpieli).

OSOBY INDYWIDUALNE

Lp.

Bilety jednorazowe

Cena brutto

1

Normalny

10,00 zł

Normalny- w dni robocze w godz. 5.45 i 6.30

7,00 zł

2

Ulgowy

8,50 zł

Ulgowy – w dni robocze w godz. 5.45 i 6.30

7,00 zł

3

Ulgowy N – przysługuje niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia

7,00 zł

4

Bilet rodzinny ( nie mniej niż 1 dorosły + 1 dziecko i nie więcej niż 2 dorosłych + 2 dzieci )

7,00 zł (dla każdej osoby)

5

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny”

6,00 zł

6

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów

6,00 zł

7

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce

6,00 zł

8

Dzieci do lat 3 (pod opieką)

0,00 zł

9

Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym

0,00 zł

10

Promocyjny do godz. 15.00 w czasie ferii zimowych

4,00 zł

Karnety na 10 wejść WAŻNE 2 m-ce

1

Karnet normalny 10 – wejściowy

90,00 zł

2

Karnet ulgowy 10 – wejściowy

75,00 zł

Karnety na 5 wejść WAŻNE 1 m-c

1

Karnet normalny 5 – wejściowy

46,00 zł

2

Karnet ulgowy 5 – wejściowy

40,00 zł

Aerobik, Gimnastyka, Fitness

1

Wejście jednorazowe

17,00 zł

2

Karnet normalny 5 wejść

75,00 zł

3

Karnet ulgowy 5 wejść

65,00 zł

4

Karnet wejściowy 5 wejść do godz.15 dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”

55,00 zł

Do wejść ulgowych uprawnieni są (po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi)

– dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia;

– emeryci i renciści;

– dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym

GRUPY ZORGANIZOWANE

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp. Jednostka Cena brutto  
1 Przedszkola niepubliczne i publiczne z Dzierżoniowa 140,00 zł  
2 Szkoły inne , kluby sportowe miejskie 230,00 zł  
3 Zakłady pracy i inne 300,00 zł  
4 Szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów 200,00 zł  

SPRZEDAŻ WIĄZANA

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp. Nazwa grupy Cena brutto
1 Grupy sportowe, kolonie itp. 180,00 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Lp. Nazwa jednostki Cena brutto
1 Karnet miesięczny: – kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują
w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
40,00 zł
2 Karnet miesięczny: – kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu
40,00 zł

Aerobik/Gimnastyka/Fitness – basen kryty przy ul. Sienkiewicza

1 Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście 17 zł
2 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny 75 zł
3 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy 65 zł
4 Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” 55 zł

Siłownia plenerowa

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi: 

 jednostki cena brutto

wynajem boiska

sztucznego

bez szatni

trening bez oświetlenia270 zł
trening z oświetleniem330 zł
 mecz bez oświetlenia270 zł
mecz z oświetleniem330 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)200 zł

wynajem boiska

głównego

bez szatni

trening270 zł
mecz450 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)220 zł

wynajem boiska

treningowego

bez szatni

trening220 zł
mecz350 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)200 zł

wynajem boiska

bocznego

bez szatni

trening120 zł
mecz200 zł
 sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)150 zł
wynajem 1 szatni z natryskami70 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi z oświetleniem wynosi:
Przedszkola i szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym40 zł
Kluby sportowe i stowarzyszenia  kultury fizycznej  działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów40 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu. Trening należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefon, e-mail, osobiście)200 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi:

Usługacena brutto
 Wynajem bez szatni210 zł
 Wynajem jednej szatni z natryskami70 zł
 Sprzedaż wiązana  (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)190 zł
 Wynajem hali na cele widowiskowo – estradowe300 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.150 zł
 Wynajem hali na cele wystawienniczo – targowe430 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.250 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu hali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami:
Przedszkola publiczne i szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów40 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów40 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu.
Trening/mecz należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefonicznie, e-mailem, osobiście)
200 zł
zaplecze noclegowo-żywieniowe
 pokój  osoby   cena brutto ze śniadaniem 
apartament dwupokojowy 2 250 zł
1 200 zł
apartament jednopokojowy 2 210 zł
1 160 zł
pokój standardowy 3 225 zł
2 185 zł
1 110 zł
 sala konferencyjna 1 godz. 90 zł (vat 23%)
1. W uzasadnionych przypadkach, przy sprzedaży wiązanej lub długości pobytu gości indywidualnych, w cenach usług noclegowych oferowanych przez Ośrodek mogą być zastosowane następujące  zniżki. a. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 2 dni do 10% b. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 5 dni do 15% c. dla grup zorganizowanych – 50% (wysokość obniżki uzależniona jest od długości pobytu, ilości uczestników, sezonowości pobytu) 2. Wysokość zniżki o których mowa w pkt.1 określa każdorazowo wyłącznie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie uzasadniając pisemnie zastosowane zniżki wymienione w pkt 1c. Komfortowe zakwaterowanie oraz bogate zaplecze sportowe sprawiają, że jesteśmy doskonałym wyborem wśród noclegów w Dzierżoniowie na obozy sportowe.

Osoby indywidualne (cena za pierwszą godzinę)

(przed przyjściem wskazany jest telefon na recepcje czy sauna nie jest zajęta przez grupę sportową lub na wyłączność)

 jednostki cena brutto
 wstęp jednorazowy dla 2 osób70 zł
 wstęp jednorazowy dla 3 osób85 zł
 wstęp jednorazowy dla 4 osób100 zł
 wstęp jednorazowy od osoby jeżeli jest 5-10 osób23 zł
 przedłużenie pobytu w saunie o 15 minut od osoby5 zł

Stowarzyszenia i kluby z Dzierżoniowa (ryczałt do 2 godzin)

 jednostki cena brutto
wyłącznie zespołowo
 kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 260 zł

Sprzedaż wiązana za 1 godzinę

 jednostki cena brutto
wyłącznie zespołowo
kluby sportowe będące na obozie sportowym235 zł

Inne wynajmy grupowe

 jednostki  cena brutto
wyłącznie zespołowo
kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i inne275 zł

Sauna na basenie krytym

 rodzaj biletu cena brutto
Normalny jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

30 zł

ulgowy jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

-dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia

-emeryci i renciści

-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

25 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynajmu siłowni wynosi: 

Osoby Indywidualne:

 jednostki cena brutto
wstęp jednorazowy 14 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”9 zł
Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Pieszyce”9 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny”9 zł
Wstep jednorazowy 1 godzinny dla grup sportowych będących na obozach sportowych160 zł
 karnet: 3 godziny – ważny 1 tydzień35 zł
 karnet: 4 godziny – ważny 1 tydzień40 zł
 karnet: 10 godziny – ważny 30 dni85 zł
 karnet miesięczny imienny bez ograniczeń145 zł

grupy zorganizowane

Cena za karnet miesięczny na siłownię
szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym40 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów40 zł

Osoby indywidualne:

lp.rodzaj biletucena brutto
1normalny – powyżej 18 lat9 zł
2

ulgowy:

– dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia

– emeryci i renciści

6 zł
3dzieci do 6 lat0 zł
5karnet normalny: 10 wejść70 zł
6karnet ulgowy: 10 wejść50 zł
7bilet po godzinie 174 zł
8Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” miasta Dzierżoniów5 zł
9Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce i Gminy Wiejskiej Dzierżoniów1 zł
10Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym (po okazaniu legitymacji)0 zł

Grupy zorganizowane:

lp.rodzaj biletucena brutto
1kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki powyżej 10 osób (młodzież do 18 roku życia) – cena od osoby4 zł / osoba
cena jednej godziny zegarowej (60 minut) cena brutto
1 wstęp jednorazowy12 zł
2 wstęp jednorazowy dla posiadacza karty dużej rodziny6 zł
3 każde rozpoczęte 30 minut5 zł wyszczególnienie cena brutto
Osoba indywidualna – wstęp jednorazowy6 zł
 każde rozpoczęte 30 minut – od osoby3 zł

Cena za 1 godzinę zegarową (60 minut)Wynajęcie grilla:
– Cena za cały dzień (tj. powyżej 6 godz.) – 10,00 zł od osoby brutto, jednak nie mniej niż 400,00 zł brutto.
– Cena wynajmu do 6 godz. 300,00 zł.

 

Aerobik/Gimnastyka/Fitness – basen kryty przy ul. Sienkiewicza

 

1Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście17 zł
2Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny75 zł
3Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy65 zł
4Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”55 zł

 

 

Basen kryty
ul. Sienkiewicza 135
8-200 Dzierżoniów

ceny na usługi lecznicze (1 osoba)


 lp.  nazwa zabiegu  cena brutto
1  kąpiel solankowa 22,00 zł
2  masaż wirowy kręgosłupa i kkd 18,00 zł
3  masaż wirowy rąk i stóp 15,00 zł
4  krioterapia 16,00 zł
5  hydromasaż 18,00 zł
6  hydromasaż z perełką i ozon 17,00 zł
7  hydromasaż z aromaterapią 19,00 zł

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” przy jednorazowym zakupie 9 zabiegów – dziesiąty zabieg GRATIS

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynosi:

Lp.

 

Cena brutto

1

Opłata za korzystanie z sali do celów sportowych

80,00 zł

2

Opłata za korzystanie z sali do innych celów

100,00 zł

3

Dyspozycyjność sali przed i po imprezie j.w.

50,00 zł

 

Cena za karnet miesięczny wynajmu sali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami wynosi:

Lp.

Jednostki

Cena brutto

1

Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska  Dzierżoniów jest organem prowadzącym

40,00 zł

2

Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów

40,00 zł

3

Opłata za brak odwołania treningu, meczu

200,00 zł