Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Cennik

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed i po kąpieli).

OSOBY INDYWIDUALNE

Lp.

Bilety jednorazowe

Cena brutto

1

Normalny

13 zł

Normalny- w dni robocze w godz. od 6:00 do 7:15

9 zł

2

Ulgowy

10 zł

Ulgowy – w dni robocze w godz. od 6:00 do 7:15

9 zł

3

Ulgowy N – przysługuje niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży uczącej się do 25 roku życia

8 zł

4

Bilet rodzinny ( nie mniej niż 1 dorosły + 1 dziecko i nie więcej niż 2 dorosłych + 2 dzieci )

8 zł (dla każdej osoby)

5

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny”

8 zł

6

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Dzierżoniów

8 zł

7

Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” Gminy Pieszyce

8 zł

8

Dzieci do lat 3 (pod opieką)

0,00 zł

9

Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym

0,00 zł

10

Promocyjny do godz. 15.00 w czasie ferii zimowych

6 zł

11

Bilet instruktorski dla instruktora nauki pływania (cena za godzinę basenową tj. 45 min.)

13 zł

Karnety na 10 wejść WAŻNE 2 m-ce

1

Karnet normalny 10 – wejściowy

115 zł

2

Karnet ulgowy 10 – wejściowy

90 zł

Karnet imienny

1

Karnet  imienny  ważny na 30 dni od dnia zakupu (1 wejście dziennie bez ograniczeń czasowych)

165 zł

Karnety na 5 wejść WAŻNE 1 m-c

1

Karnet normalny 5 – wejściowy

60 zł

2

Karnet ulgowy 5 – wejściowy

47 zł

Aerobik, Gimnastyka, Fitness

1

Wejście jednorazowe

22 zł

2

Karnet normalny 5 wejść

100 zł

3

Karnet ulgowy 5 wejść

85 zł

4

Karnet wejściowy 5 wejść do godz.15 dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”

75 zł

Do wejść ulgowych uprawnieni są (po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi)

– dzieci i młodzież ucząca się do 26. roku życia,

– emeryci i renciści,

– dorosłe osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

GRUPY ZORGANIZOWANE

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp.Nazwa jednostkiCena brutto 
1Przedszkola niepubliczne i publiczne z Dzierżoniowa165 zł 
2Szkoły inne , kluby sportowe miejskie280 zł 
3Zakłady pracy i inne340 zł 
4Szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów240 zł 

SPRZEDAŻ WIĄZANA

Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług Basenu Krytego jest 60 min. (45 min. w wodzie
+ 15 min. na czynności przygotowawcze przed kąpielą i po kąpieli).

Lp.Nazwa grupyCena brutto
1Grupy sportowe, kolonie itp.230 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Lp.Nazwa jednostkiCena brutto
1Karnet miesięczny: – kluby sportowe pływackie z terenu Dzierżoniowa, które realizują
w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
50 zł
2Karnet miesięczny: – kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują w tym zakresie zadania zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów
i otrzymały pisemną zgodę Burmistrza na korzystanie z basenu
50 zł

Aerobik/Gimnastyka/Fitness – basen kryty przy ul. Sienkiewicza

1Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście22 zł
2Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny100 zł
3Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy85 zł
4Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”75 zł

SAUNA NA BASENIE KRYTYM

Rodzaj biletu Cena brutto
Normalny jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

38 zł

Ulgowy jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

-dzieci i młodzież ucząca się do 25 lat,

-emeryci i renciści,

-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

33 zł

Siłownia plenerowa

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi: 

 Nazwa jednostkiCena brutto

Wynajem boiska

głównego

bez szatni

trening350 zł
mecz570 zł
Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)240 zł

Wynajem boiska

treningowego

bez szatni

trening300 zł
mecz450 zł
 Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)240 zł

Wynajem boiska

bocznego

bez szatni

trening160 zł
mecz300 zł
Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)240 zł
Wynajem 1 szatni z natryskami110 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi z oświetleniem wynosi:
Przedszkola i szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
Kluby sportowe i stowarzyszenia  kultury fizycznej  działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu. Trening należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefon, e-mail, osobiście)200 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi:
Lp.JednostkiCena brutto
1Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
2Kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
3Opłata za brak odwołania treningu, meczu – min. 1 dzień przed terminem (telefon, e-mail, osobiście)200 zł
Cena za 1 h wynajmu boiska sportowego na mecze lub treningi wraz z szatnią kontenerową, dla podmiotów zewnętrznych wynosi:
Lp. Cena brutto boisko małe (68×28)Cena brutto boisko duże (90×70)
1Poniedziałek – Piątek: 8–15 oraz 22-2490 zł210 zł
2Poniedziałek – Piątek: 15-22130 zł320 zł
3Sobota – Niedziela160 zł420 zł
4Szatnia z natryskami110 zł
5Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)275 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi:

Usługacena brutto
 Wynajem bez szatni240 zł
 Wynajem jednej szatni z natryskami110 zł
 Sprzedaż wiązana  (drużyny przyjezdne przebywające na obozie sportowym)230 zł
 Wynajem hali na cele widowiskowo – estradowe350 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.175 zł
 Wynajem hali na cele wystawienniczo – targowe500 zł
 Dyspozycyjność hali przed i po imprezie j.w.280 zł
Cena za karnet miesięczny wynajmu hali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami:
Przedszkola publiczne i szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
Opłata za brak odwołania treningu/meczu.
Trening/mecz należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefonicznie, e-mailem, osobiście)
200 zł
Sprzedaż wiązana (drużyny przyjezdne, przebywające na obozie sportowym) z trening lub mecz230 zł

Zaplecze noclegowo-żywieniowe.

 Pokój Osoby  Cena brutto ze śniadaniem 
Apartament dwupokojowy2270 zł
1240 zł
Apartament jednopokojowy2250 zł
1195 zł
Pokój standardowy3285 zł
2230 zł
1160 zł
 Sala konferencyjna1 godz.110 zł (vat 23%)

1. W uzasadnionych przypadkach, przy sprzedaży wiązanej lub długości pobytu gości indywidualnych, w cenach usług noclegowych oferowanych przez Ośrodek mogą być zastosowane następujące  zniżki:

a. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 2 dni do 10%,
b. dla gości indywidualnych – pobyt powyżej 5 dni do 15%,
c. dla grup zorganizowanych – 50% (wysokość obniżki uzależniona jest od długości pobytu, ilości uczestników, sezonowości pobytu).

2. Wysokość zniżki o których mowa w pkt.1 określa każdorazowo wyłącznie Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie uzasadniając pisemnie zastosowane zniżki wymienione w pkt 1c.

Komfortowe zakwaterowanie oraz bogate zaplecze sportowe sprawiają, że jesteśmy doskonałym wyborem wśród noclegów w Dzierżoniowie na obozy sportowe.

Osoby indywidualne (cena za pierwszą godzinę).

(przed przyjściem wskazany jest telefon na recepcje czy sauna nie jest zajęta przez grupę sportową lub na wyłączność)

Nazwa jednostki Cena brutto
 Wstęp jednorazowy dla 2 osób90 zł
 Wstęp jednorazowy dla 3 osób110 zł
 Wstęp jednorazowy dla 4 osób130 zł
 Wstęp jednorazowy od osoby jeżeli jest 5-10 osób30 zł
 Przedłużenie pobytu w saunie o 15 minut od osoby8 zł

Stowarzyszenia i kluby z Dzierżoniowa (ryczałt do 2 godzin)

Nazwa jednostki Cena brutto
Wyłącznie zespołowo
 Kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 320 zł

Sprzedaż wiązana za 1 godzinę

 Nazwa jednostki Cena brutto
Wyłącznie zespołowo
Kluby sportowe będące na obozie sportowym290 zł

Inne wynajmy grupowe

 Nazwa jednostki  Cena brutto
Wyłącznie zespołowo
Kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i inne350 zł

Sauna na basenie krytym

 Rodzaj biletu Cena brutto
Normalny jednorazowy (bez ograniczeń czasowych)

38 zł

Ulgowy jednorazowy (bez ograniczeń czasowych):

-dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia,

-emeryci i renciści,

-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym.

33 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynajmu siłowni wynosi: 

Osoby Indywidualne:

Nazwa jednostki Cena brutto
Wstęp jednorazowy20 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”14 zł
Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Pieszyce”14 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny”14 zł
Wstęp jednorazowy 1 godzinny dla grup sportowych będących na obozach sportowych190 zł
 Karnet: 3 godziny – ważny 1 tydzień48 zł
 Karnet: 4 godziny – ważny 1 tydzień55 zł
 Karnet: 10 godziny – ważny 30 dni110 zł
Karnet miesięczny imienny bez ograniczeń150 zł
Karnet miesięczny imienny bez ograniczeń dla młodzieży uczącej się100 zł

Grupy zorganizowane

Cena za karnet miesięczny na siłownię
Szkoły podstawowe dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł

Osoby indywidualne:

lp.Rodzaj biletuCena brutto
1Normalny – powyżej 18 lat12 zł
2

Ulgowy:

– dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia,

– emeryci i renciści.

9 zł
3Dzieci do 6 lat0 zł
5Karnet normalny: 10 wejść90 zł
6Karnet ulgowy: 10 wejść70 zł
7Bilet po godzinie 175 zł
8Dla posiadacza „Karty Dużej Rodziny” miasta Dzierżoniów7 zł
9Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym (po okazaniu legitymacji)0 zł

Grupy zorganizowane:

lp.Rodzaj biletuCena brutto
1Kolonie, półkolonie, obozy, wycieczki powyżej 10 osób (młodzież do 18 roku życia) – cena od osoby6 zł / osoba
 Wyszczególnienie Cena brutto
Osoba indywidualna – wstęp jednorazowy8 zł
 Każde rozpoczęte 30 minut – od osoby4 zł

Cena za 1 godzinę zegarową (60 minut)

 

Wynajęcie grilla:
– Cena za cały dzień (tj. powyżej 6 godz.) – 13,00 zł od osoby brutto, jednak nie mniej niż 520 zł brutto,
– Cena wynajmu (do 6 godz. ) 380 zł.

 

Basen kryty

ul. Sienkiewicza 135

58-200 Dzierżoniów

 

1Aerobik, gimnastyka, fitness – za 1 wejście20 zł
2Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – normalny90 zł
3Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść – ulgowy80 zł
4Aerobik, gimnastyka, fitness – karnet 5 wejść (do godz. 15.00) dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora”70 zł

Basen kryty
ul. Sienkiewicza 135
58-200 Dzierżoniów

ceny na usługi lecznicze (1 osoba)

 

 lp. Nazwa zabiegu Cena brutto
1Kąpiel solankowa (20 min)40 zł
2 Masaż wirowy kręgosłupa i kkd (20 min)28 zł
3 Masaż wirowy rąk i stóp (20 min)22 zł
4 Krioterapia (zgodnie z metodyką zabiegu)22 zł
5 Hydromasaż (20 min)25 zł
6 Hydromasaż z perełką i ozon (20 min)28 zł
7 Hydromasaż z aromaterapią (20 min)28 zł

Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty Seniora” przy jednorazowym zakupie 9 zabiegów – dziesiąty zabieg GRATIS!

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynosi:

Lp.

 

Cena brutto

1

Opłata za korzystanie z sali do celów sportowych

95 zł

2

Opłata za korzystanie z sali do innych celów

115 zł

3

Dyspozycyjność sali przed i po imprezie j.w.

60 zł

 

Cena za karnet miesięczny wynajmu sali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami wynosi:

Lp.

Nazwa jednostki

Cena brutto

1

Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska  Dzierżoniów jest organem prowadzącym

50 zł

2

Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów

50 zł

3

Opłata za brak odwołania treningu, meczu

200 zł

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynosi:
Lp.Nazwa jednostki Cena brutto
1Opłata za korzystanie z sali do celów sportowych85 zł
2Opłata za korzystanie z sali do innych celów105 zł
3Dyspozycyjność sali przed i po imprezie j.w.50 zł
4Odpłatność dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zajęcia lekcyjne do godz. 15:30*55 zł

 * Cena dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy założeniu obłożenia nie mniejszego niż 20 godzin w tygodniu.

Cena za karnet miesięczny wynajmu sali sportowej wraz z szatniami oraz natryskami wynosi:
Lp.Nazwa jednostkiCena brutto
1Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska  Dzierżoniów jest organem prowadzącym50 zł
2Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów50 zł
3Opłata za brak odwołania treningu, meczu200 zł

 

Skip to content