Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Siłownia

74 645 05 41

Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

Wyposażona w szereg maszyn stacjonarnych, ławeczek oraz sztang, które umożliwiają ćwiczenie wszystkich partii mięśniowych.

Siłownia czynna codziennie od 6 do 22

Cena 1 godziny zegarowej (60 min.) wynajmu siłowni wynosi: 

Osoby Indywidualne:

Nazwa jednostki  Cena brutto
Wstęp jednorazowy 20 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów” 14 zł
Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny Gminy Pieszyce” 14 zł
 Dla posiadacza „Dzierżoniowskiej Karty dużej Rodziny” 14 zł
Wstęp jednorazowy 1 godzinny dla grup sportowych będących na obozach sportowych 190 zł
 Karnet: 3 godziny – ważny 1 tydzień 48 zł
 Karnet: 4 godziny – ważny 1 tydzień 55 zł
 Karnet: 10 godziny – ważny 30 dni 110 zł
 Karnet miesięczny imienny bez ograniczeń 150 zł
Karnet miesięczny imienny bez ograniczeń dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia 100 zł

Grupy zorganizowane

Cena za karnet miesięczny na siłownię
Szkoły podstawowe i gimnazjalne dla który Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym 50 zł
Kluby sportowe i stowarzyszenia  kultury fizycznej  działające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa, które realizują zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów 50 zł

Kontakt w sprawie siłowni

Skip to content