Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Sala przy ul. Nowowiejskiej 73

  •  przystosowana do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka), a także zajęć z akrobatyki

  • wymiary 20 x 10 m

Cena 1 godziny zegarowej (60 minut) wynosi:

Usługa cena brutto
Wynajem hali do celów sportowych 80 zł
Wynajem hali do innych celów 100 zł
Dyspozycyjność hali przed i po j.w. 50 zł
Odpłatność dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za zajęcia lekcyjne do godz. 15:30* 50,00 zł
Przedszkola publiczne, szkoły podstawowe podlegające pod Gminę Miejską Dzierżoniów – karnet miesięczny 50 zł
Kluby sportowe z terenu Dzierżoniowa realizujące zadania publiczne zlecone przez Gminę Miejską Dzierżoniów -karnet miesięczny 50 zł
Opłata za brak odwołania treningu – trening należy odwołać min 1 dzień przed terminem (telefonicznie, e-mailem, osobiście) 200 zł

* Cena dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy założeniu obłożenia nie mniejszego niż 20 godzin w tygodniu.

Kontakt w sprawie sali