Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW

Archiwa

Od kilkunastu dni korzystamy ponownie z dobrodziejstw miejskich placów zabaw, ale ich bywalcy jakby zapomnieli o epidemii. Tymczasem warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. I oczywiście ich przestrzegać.

 

Najważniejsza zasada, dotycząca nie tylko placów zabaw: jeśli źle się czujesz, zostań w domu. A gdy jesteś zdrowy, zrób wszystko, by tak zostało – choć urządzenia są dezynfekowane, warto nosić ze sobą płyn odkażający i zadbać o czystość dziecięcych rączek podczas i po zabawie. Należy też unikać zatłoczonych miejsc, które mogą być potencjalnym źródłem zakażeń wirusem.

 

Zapoznaj się z wytycznymi przeciwepidemicznymi, które obowiązują na placach zabaw na powietrzu.

 

 

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w Dzierżoniowie w czasie pandemii

 

  1. Z placów zabaw mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
  2. Opiekunowie powinni zachować między sobą co najmniej 2-metrowy dystans (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują), a jeśli nie jest to możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę osób przebywających na placu, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  3. Opiekunowie powinni być wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka, np. chusteczki do umycia rąk, oraz czuwać nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
  4. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
  5. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dziećmi korzystającymi z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  6. Spożywanie posiłków oraz napojów w trakcie zabawy nie jest wskazane.
  7. Gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały zdezynfekowane, umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
  8. Prace porządkowe na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych, przeprowadzane są codziennie.
Skip to content