Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

BEZPŁATNE PUNKTY POMOCY PRAWNEJ

Archiwa

Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 punkty bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. – czynne od poniedziałku do piątku w 2019 r.

 

Rejestracja:

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74/832-36-64
 • elektronicznie na stronie www.pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR-codu

 

 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 – od godz. 7.30 do godz. 11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 314 – od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów. Telefon do punktu: 74/832-52-08
 3. Punkt: Gmina Bielawa – Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 – (poniedziałek 7.30 – 11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30) – obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. Telefon do punktu: 699-801-659
 4. Punkt: Gmina Pieszyce – siedziba Urzędu Gminy Pieszyce  przy ul. Kościuszki 2 – od godz. 10.00 do godz. 14.00 – obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Telefon do punktu: 74/817-62-46

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

 

Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne obywatelstwo przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Obszary działania: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub ,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub „,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. „,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Skip to content