Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

LIGA BMX MTB

Archiwa

Burmistrz Dzierżoniowa oraz LKS Atom Boxmet Dzierżoniów zapraszają na wyścigi rowerowe dla dzieci Szkół Podstawowych w ramach Ligi BMX MTB.

Organizatorzy zaplanowali 3 etapy, które odbędą się kolejno w Piławie Dolnej, Pieszycach i Dzierżoniowie. Pierwszy wyścig zaplanowano na 10 października.

Szczegóły poniżej

DZIERŻONIOWSKA LIGA BMX-MTB 2022

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

• LKS ATOM BOXMET Dzierżoniów

• Miasto Dzierżoniów

• Gmina Dzierżoniów

• Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

• Miasto i Gmina Pieszyce

• Miasto i Gmina Piława Górna

• SP 5 w Dzierżoniowie

• SP Piława Dolna

• SP Mościsko

• SP Tuszyn

• SP w Piławie Górnej

• SP1 w Pieszycach

2. SPONSORZY:

• ATOM DEWELOPER WROCŁAW

• BOXMET

• BOXMET MEDICAL

• BOXMET TRADE

• AKLIMASERWIS

• MIAZGA PRZEDSIĘBIORTWO BUDOWALNE

• CENTRUM TMT – DZIERŻONIÓW,WROCŁAW,ŚWIDNICA

• CENTRUM STOMATOLOGICZNE TWÓJ UŚMIECH

• BESTOR

• BROEN

• RELAX LURES

• SALON SPORTOWO-ROWEROWY K2 DZIERŻONIÓW

• PROJEKT Jan Janicki

• ROWEY DEJNEK

• BIKE CENTER

• WYSPA KONI

• AUTOCENTRUM LIKWUDACJI SZKÓD JOL LAK

• MJ OPONY.PL MARIUSZ I JAROSŁAW CZARNECCY

• ROOMSSTER

• ROMIS

• ŚLUSARSTWO Ireneusz Biernacki

• DRUKARNIA EDYTOR

• SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA W DZIERŻONIOWIE

• FOTOLAB

• TRANSYSSTEMS

• AUTO LAND

• KACPERSKY

• HARFA-HARRYSON

• COLNAGO

3. PATRONI MEDIALNI:

• TYGODNIK DZIERŻONIOWSKI

• DOBA.PL

• TV-SUDECKA

• MELO RADIO

• MAGAZYN DZIERŻONIOWSKI

4. HARMONOGRAM LIGI:

 I ETAP 10.10.2022 Piława Dolna „Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów” – Stadion Miejski, ul. Kilińskiego.

Pod patronatem:

Wójta Gminy Dzierżoniów, Pana Marka Chmielewskiego.

 II ETAP 12.10.2022 Pieszyce „Mistrzostwa Pieszyc” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach.

Pod patronatem:

Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc, Pani Dorota Konieczna -Enozel.

 III ETAP – FINAŁOWY 17.10.2022 „Mistrzostwa Dzierżoniowa” – Dzierżoniów, Aleja Bajkowych Gwiazd, ul. Gen. Sikorskiego

Pod patronatem:

Burmistrza Miasta Dzierżoniów, Pana Dariusza Kucharskiego.

Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego, Pana Grzegorza Kossowskiego.

5. PROGRAM MINUTOWY:

I Etap 10.10.2022 „Mistrzostwa Gminy Dzierżoniów” – Piława Dolna, Stadion Miejski, ul. Kilińskiego

 Zapisy – 11:00-11:30

 Otwarcie zawodów – 12:00

 Starty – 12:15-13:15

 Dekoracje – 13:30-13:45

 Zakończenie zawodów – 14:00

II Etap 12.10.2022 „Mistrzostwa Pieszyc” – Pieszyce, ul. Ogrodowa 23 – SP 1,

 Zapisy – 11:00-11:30

 Otwarcie zawodów – 12:00

 Starty – 12:15-13:15

 Dekoracje – 13:30-13:45

 Zakończenie zawodów – 14:00

III Etap 17.10.2022 „Mistrzostwa Dzierżoniowa” – Dzierżoniów, Aleja Bajkowych Gwiazd, ul. Gen. Sikorskiego

 Zapisy – 15:00-15:30

 Otwarcie zawodów – 15:30

 Starty – 15:35 – 16:30

 Dekoracje – 16:45

 Zakończenie zawodów – 17:15

6. KATEGORIE WIEKOWE:

 roczniki 2014 – 2015 i młodsi

 roczniki 2012 – 2013

 roczniki 2010 – 2011

 roczniki 2008 – 2009

Osobno dziewczęta i chłopcy.

7. NAGRODY

• W każdej kategorii wiekowej za każdy etap zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymują dyplomy oraz upominki.

• W klasyfikacji generalnej „DZIERŻONIOWSKA LIGA BMX-MTB 2022” w każdej z kategorii zawodnicy z miejsc 1-6 otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

8. PUNKTACJA KLASYFIKACJI GENERALNEJ:

Zawodnicy z każdego z etapów zbierają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik

z największą ilością punktów. W razie tej samej ilości punktów w klasyfikacji generalnej, zwycięża zawodnik który zajął wyższą lokatę na III etapie.

Punktacja: 1m – 12 pkt.; 2m – 10 pkt.; 3m – 8 pkt.; 4m – 6 pkt.; 5m – 5 pkt.; 6m – 4 pkt.; itd. Od miejsca 9 i dalej zawodnik zdobywa 1 PKT

9. DODATKOWE INFORMACJE

• W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

• Warunkiem udziału w zawodach jest zapisanie się, przedstawienie pisemnej zgody rodzica/opiekuna, a także pobranie numeru startowego.

• Każdy uczestnik musi być z opiekunem, startuje na rowerze górskim oraz posiada kask.

• W zależności od kategorii wiekowej uczestnicy będą mieli do pokonania dystans od 300 do 1500 metrów.

• W wyścigach o zajętym miejscu decyduje kolejność na mecie.

• W klasyfikacji generalnej pod uwagę będą brane wyniki z dwóch etapów.

• O kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje liczba punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów o miejscu decyduje kolejność w etapie III.

• W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

• Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zawodach

i akceptacją przez dziecko i jego opiekuna (trenera) postanowień niniejszego Regulaminu.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubionych rzeczy, ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Impreza współfinansowana ze środków:

Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Gminy Dzierżoniów

Gminy Miejskiej Pieszyce

Skip to content