Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

OD 18 MAJA KOLEJNY ETAP „ODMRAŻANIA” SPORTU

Archiwa

Od poniedziałku 18 maja 2020 roku rozpocznie się kolejny etap „odmrażania” sportu w czasie pandemii koronawirusa. Od tego dnia zostaną udostępnione sale i hale sportowe. W hali Ośrodka przy ul. Strumykowej będzie mogło jednocześnie przebywać 24 osoby + 2 trenerów. Natomiast w sali przy ul. Szkolnej limit wynosi 12 osób + 1 trener.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

– weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca)

– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)

– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie

– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu

– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt

– szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć

Od 18 maja zostaną również zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury otwartej. Dlatego też ze wszystkich boisk Ośrodka będą mogły korzystać jednocześnie 22 osoby + 4 trenerów. Natomiast na bieżni lekkoatletycznej będzie mogło przebywać maksymalnie 8 osób + trener. Podczas biegu należy zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych biegających.

Jednocześnie przypominamy, że przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Skip to content