Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Plebiscyt – VII Dzierżoniowska Gala Sportu 2021

Archiwa

Trwa nabór kandydatów do Plebiscytu VII Dzierżoniowskiej Gali Sportu 2021.

Celem Plebiscytu jest promowanie sportowców i inicjatyw związanych z dzierżoniowskim sportem, aktywności sportowej jak również wszelkich pozostałych działań służących rozwojowi sportu oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa konkurs rozegrany zostanie w kategoriach:

1. Sportowiec Dzierżoniowa 2021;

2. Trener Sportowy Dzierżoniowa 2021;

3. Talent Sportowy 2021;

4. Osiągnięcie Sportowe 2021;

5. Inicjatywa Sportowa 2021;

6. Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego 2021;

7. Sponsor Roku 2021;

8. Osobowość Sportowa 2021;

9. Całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu.

Kandydatem zgłoszonym w Plebiscycie może być osoba, która zamieszkuje i/lub w każdy inny sposób jest identyfikowana z Gminą Miejską Dzierżoniów (tj. Miastem Dzierżoniów) lub reprezentuje klub sportowy mający swoją siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Warunkiem udziału w Plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury w terminie od 17 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku.

Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać: samodzielnie kandydaci Plebiscytu bądź właściwe polskie związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą lub działające  w Dzierżoniowie, właściwe organizacje krajowe lub instytucje prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również komisja Rady Miejskiej Dzierżoniowa właściwa do spraw sportu.

Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy zawodnika, a w przypadku trenera potwierdzające wynik trenowanego zawodnika wydane przez właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, których wzory dostępne są:

a) w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko A) Urzędu Miasta w Dzierżoniowie;

b) w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Dzierżoniowie (pokój nr 15);

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Zgłoszenie kandydata do poszczególnej kategorii wraz z podpisanymi oświadczeniami należy złożyć w formie papierowej do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie ul. Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta (Stanowisko A). 

Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: (orientacja pozioma, plik JPG., format 4:3 lub 19:9, rozdzielczość min. 300 DPI.).

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów !

Skip to content