Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ KORTÓW TENISOWYCH

Archiwa

OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI w  DZIERŻONIOWE

 

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na :

 

  • Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo – socjalnym w Dzierżoniowie  Strumykowa 1 na okres 3 lat.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa kortów tenisowych” w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1

 

Oferta powinna zawierać :

 

  1. Informacje o oferencie; imię i nazwisko, adres  oraz  wyciąg z rejestru działalności gospodarczej.

2. Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego podaną netto + podatek VAT, nie mniej niż 1200 zł netto w okresie użytkowania kortów tj. 1 maja –31 października oraz czynsz za pozostałe miesiące.

3. Oferent winien przedstawić  swoją wizje wykorzystania kortów oraz działania, które  podejmie w celu podniesienia walorów użytkowych kortów (prace modernizacyjne dotyczące kortu głównego)

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przyjęciu ich do wiadomości bez zastrzeżeń.

 

Ponadto dzierżawca zobowiązany  będzie do poniesienia kosztów za:

 

 – za zużytą wodę i energię elektryczną na kortach tenisowych według odczytów licznika

 – za zużycie energii elektrycznej oraz wody w kawiarence i zapleczu szatniowym zapłaci ryczałt w wysokości :

 – energia elektryczna – 150 kWh

 – woda – 6 m3

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w  Dzierżoniowie.

 

Dodatkowych informacji udziela pan Robert Gulka   tel. 602 748 264

Skip to content