Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ KORTÓW TENISOWYCH

Archiwa

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

 

Wydzierżawienie ziemnych kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalnym w Dzierżoniowie, ul. Strumykowa 1 na okres 3 lat.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa kortów tenisowych” w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz.9:00 w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1

 

Oferta powinna zawierać :

 

1.Informacje o oferencie: imię i nazwisko, adres oraz wyciąg z rejestru działalności gospodarczej.

2.Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego podaną netto + podatek VAT, nie mniej niż 1400 zł netto w okresie użytkowania kortów tj. 1 maja –31 października oraz czynsz za pozostałe miesiące.

3.Informacje na temat doświadczenia i posiadanych uprawnień oraz koncepcji działalności kortów np. prowadzenie ligi tenisowej, rozgrywanie turniejów, prowadzenie szkółki tenisowej, serwisu sprzętu itp.

4.Oferent winien przedstawić  swoją wizje wykorzystania kortów oraz działania, które  podejmie w celu podniesienia walorów użytkowych kortów (prace modernizacyjne dotyczące kortów i zaplecza socjalnego)

5.Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, przyjęciu ich do wiadomości bez zastrzeżeń.

 

Ponadto dzierżawca zobowiązany  będzie do poniesienia kosztów za:  

 – za zużytą wodę i energię elektryczną na kortach tenisowych według odczytów licznika

 – za  zużycie energii elektrycznej i wody na zapleczu socjalnym zapłaci ryczałt w wysokości :

– energia elektryczna – 150 kWh

– woda – 6 m3

– śmieci – 1 m3

  

Kryterium ocen wynosi :

40 punktów – cena czynszu

60 punktów – doświadczenie i uprawnienia oraz koncepcja działalności

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz.10:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w  Dzierżoniowie.

 

Dodatkowych informacji w godzinach 8:00 – 15:00 udziela: Pan Robert Gulka  tel. 602 748 264 i Pan Marcin Barszcz tel.663 625 122

Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 

Dzierżoniów, 25.11.2020r.

Skip to content