Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

UWAGA — PRZETARG !

Archiwa

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

Wydzierżawienie lokalu wraz z zapleczem socjalno-gastronomicznym przy Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie na ul. Wrocławskiej 47 na okres 3 lat.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa lokalu Stadion Miejski” w terminie do 28 kwietnia 2023 r.do godz. 9:00 w sekretariacie Ośrodka — Dzierżoniów, ul. Strumykowa 1.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie: imię, nazwisko, adres oraz wyciąg z rejestru działalności gospodarczej.
 2. Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego podaną netto + podatek VAT, nie mniej niż 1000 zł netto miesięcznie w okresie użytkowania oraz opłaty i podatki lokalne.
 3. Informacje na temat doświadczenia i posiadanych uprawnień do prowadzenia takiej formy działalności.
 4. Oferent winien przedstawić swoją wizję wykorzystania lokalu oraz działania, które podejmie w celu:
  – podniesienia walorów użytkowych (prace morednizacyjne dotyczące lokalu i zaplecza socjalnego),
  – pobudzenie tego miejsca do integracji środowiska sportowego oraz mieszkańców miasta.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, przyjęciu ich do wiadomości bez zastrzeżeń

Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów za:

 • Zużytą wodę, energię elektryczną i gaz według odczytów licznika,
 • za śmieci zapłaci ryczałt za 1 m3 do 3 m3 (do ustalenia i faktycznego zużycia).

Kryterium ocen wynosi:

 • 40 punktów — cena czynszu
 • 60 punktów — koncepcja działalności, uprawnienia oraz doświadczenie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w Dzierżoniowie.

Dodatkowych informacji w godzinach 8-15 udziela:

Pan Robert Gulka tel. 602 748 264 i pan Marcin Barszcz tel. 663 625 122.

Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Skip to content