Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Zakończenie programów powszechnej nauki pływania

Archiwa

Na basenie krytym w Dzierżoniowie od września 2021r. realizowane były dwa programy powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać” oraz „Płynę dalej”.

Projekt „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I –  III dzierżoniowskich szkół podstawowych.

Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia w ramach tego projektu to przede wszystkim propozycja do skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. W projekcie wzięło udział łącznie 30 uczniów ze szkoły podstawowej nr 5 i 3.

Program doskonalenia pływania „Płynę dalej” jest kontynuacją zajęć z zakresu programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Polegał na zdobywaniu nowych umiejętności pływackich takich jak: styl dowolny i klasyczny oraz doskonalenie techniki pływania.

Adresowany był on do uczniów z klas IV-VIII którzy posiadają już podstawowe umiejętności pływania, tzn. ukończyły w latach wcześniejszych projekt „Umiem Pływać” lub potrafią w sposób samodzielny przepłynąć 25 m na basenie. W tym projekcie wzięło udział  łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych nr  1,5 i 3.

Na zakończenie obu programów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Programy Umiem Pływać i Płynę Dalej w 2021 roku współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a realizowane są za pośrednictwem Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu. W ramach projektów uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z basenu oraz opieki instruktorskiej.

Skip to content