Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Program Rybka dla przedszkolaków dobiegł do końca

Archiwa

W dniu dzisiejszym (7.06.2024 r.) został zakończony program „Doskonalenia oraz nauki pływania dzieci – Rybka”, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego  nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Niepublicznego Szóstka,  Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym.

Na ostatnich zajęciach dla każdej z grup  odbyła się „Olimpiada przedszkolaków”. Wzięło w niej udział łącznie 179 dzieci, które po pozytywnym wykonaniu zadań dobranych indywidualnie do każdego dziecka otrzymywały upominek, medal oraz dyplom.

Realizacja zadania była współfinansowana ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy  Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2025 .

Skip to content