Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Wakacje na trzeźwo 2023 – podsumowanie

Archiwa

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Dzierżoniowie przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Dzierżoniowie został zrealizowany projekt „Bezpieczne wakacje – bez alkoholu”. Wakacje powoli dobiegają końca, a w związku z tym pracę na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ukończyła już druga 10-osobowa grupa.

O projekcie i jego przebiegu opowiada Mariola Ziomek – doradca zawodowy:

„Przez dwa wakacyjne miesiące, łącznie 20 młodych ludzi będących mieszkańcami Dzierżoniowa miała możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracownik gospodarczo-porządkowy. Do ich obowiązków należało m.in. dbanie o teren zielony, utrzymywanie porządku na obiekcie hotelowym, pomoc w kuchni, a także porządkowanie basenu krytego. Za wykonaną pracę młodzież otrzymała, często swoje pierwsze, wynagrodzenie, jednak celem projektu było również wyposażenie ich w wiedzę dotyczącą uzależnień i ściśle związaną z nimi tematyką.

W związku z tym przez cały sierpień młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat przyczyn i skutków uzależnień oraz emocji i pozytywnej komunikacji, w tym dowiedzieli się więcej na temat asertywności i odmawiania w sytuacjach, kiedy pada propozycja zażywania różnych używek.

Oprócz tego brali udział w spotkaniu z asystent Wydziału Prewencji z KPP w Dzierżoniowie – mł. asp. Barbarą Gaweł, która omówiła problematykę narkotyków i wpływu substancji zabronionych na organizm człowieka oraz poruszyła temat handlu ludźmi. Młodzież miała również możliwość wypróbowania alkogogli, które użyczyła Straż Miejska w Dzierżoniowie. Ich wykorzystanie pozwoliło na symulację zaburzeń jakich doznaje osoba po spożyciu alkoholu, a tym samym każdy kto chciał spróbować mógł poczuć na własnej skórze spowolnienie czasu reakcji czy zniekształcenie widzianego obrazu.

Każdej osobie zaangażowanej w projekt serdecznie dziękujemy.”

Na relacje z przeprowadzonych działań zapraszamy na Facebooka Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067008420943

Foto: Joanna Kosowska- doradca zawodowy, Paula Florian-Szymańska – pośrednik pracy MCK OHP w Dzierżoniowie, na zdjęciach młodzież w trakcie pracy wakacyjnej.

Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2025.

Skip to content